• Klášter Velehrad
  Jižní Morava,  Města,  Morava,  Příroda

  Výlet pro děti: Archeoskanzen, Živá voda v Modré a procházka na Velehrad

  Pokud potřebujete zabavit děti, Modrá na jihu Moravy je to pravé místo. Navštívit můžete expozici Živá voda s podvodním tunelem a výběhem praturů, Archeoskanzen - opevněné sídliště z doby Velké Moravy, projít se hezkou přírodou okolo rybníků. Pohodovou procházkou je to jen pár set metrů na poutní místo Velehrad protkané historií, které osloví i milovníky architektury.

 • město Broumov
  Čechy,  Města

  Genius loci města Broumov

  Broumov je malé město s bohatou historií ležící v severovýchodních Čechách na hranici s Polskem. Přes 700 let zde působí řád Benediktinů, který spoluvytvářel dějiny tohoto regionu. Největším lákadlem města je areál benediktinského kláštera a historické centrum okolo Mírového náměstí.

 • Města

  České Kladsko / polské Kłodzko

  Kladsko je region sevřený mezi Orlickými, Rychlebskými a Sovími horami a zároveň historické město, které dnes leží v Polsku, ale po mnoho staletí bylo součástí Čech. Připomínek české historie je ve městě spoustu. Začít můžeme třeba u radnice na hlavním náměstí, kterou střeží dvouocasý český lev. Pokračovat procházkou po mostě sv. Jiří, který působí jako zmenšenina Karlova mostu v Praze a skončit v nádherném kostele Nanebevzetí Panny Marie u hrobu jednoho z nejvýznamnějších Čechů Arnošta z Pardubic.

 • skanzen Stará Lubovňa
  Města,  Příroda,  Slovensko

  Hrad a skanzen Stará Lubovňa

  Hrad Stará Lubovňa má bohatou historii. Byly tu ukryty polské korunovační klenoty a v místním vězení nedobrovolně pobýval pozdější král Madagaskaru. Nedaleký skanzen ukazuje soužití různých kultur Slováků, Rusínů, Židů a Němců na Spiši.