jistebnické rybníky
Příroda,  Severní Morava

Krajinou Poodří kolem Jistebníku

V každém ročním období má Poodří s desítkami rybníků, meandrující řekou Odrou a lužními lesy své kouzlo. Na okružní procházce v okolí Jistebníku poznáme jak přírodu vody, luk a lesů, tak zemědělskou krajinu s dalekými výhledy, remízky a alejemi stromů.

Tam a zpět

Výlet začíná i končí v Jistebníku na severní Moravě pár kilometrů jižně od Ostravy. Dobře se sem dostanete všemi druhy dopravy. Doporučuji železnici, protože Jistebník leží na hlavní trati Ostrava – Přerov a vlaky jezdí obvykle každou hodinu. Dálnice D1 je od Jistebníku jen pár kilometrů, takže i doprava autem je rychlá.

Putování krajinou Poodří u Jistebníku

Výlet začíná u železniční stanice v Jistebníku, která je chráněnou kulturní památkou, nádražních budov s touto výjimečnou architekturou moc není. Po červené turistické značce se brzy dostaneme k železničnímu přejezdu, kde trasa uhýbá doleva. Udělejte si malou odbočku rovně po silnici k největšímu rybníku v Poodří Bezruč. Odměnou jsou výhledy na velkou vodní plochu, dlouhou vrbovou alej vedoucí do Košatky a v dáli na Beskydy.

rybník Bezruč v Poodří
003 Jistebník
rybník Bezruč v Poodří
rybník Bezruč v Poodří

Na podzim se zde konají populární výlovy.

výlov rybníku Bezruč

Vrátíme se jen pár desítek metrů k červené značce a pokračujeme dál Mlýnskou cestu. Dříve se tudy vozilo obilí do mlýnu Kameňák, který stále stojí včetně mlýnského náhonu, ale budova už je zcela přestavěná.

Mlýnská cesta v Jistebníku

Před sádkami u osamoceného stromu doporučuji udělat ještě jednu odbočku doprava z červené značky, na kterou se po 600 metrech zase vrátíme. Nejprve překonáme Mlýnku, výjimečný náhon napájející většinu rybníků v Poodří. Je dlouhý 27 kilometrů, vybudovali jej v 15. století, takže je starší než Zlatá stoka na Třeboňsku nebo Opatovický kanál. Vedle řeky Odry je další páteří celého území.

Mlýnka v Poodří

Odbočka má sice jen pár set metrů, přírodních krás je tu ale požehnaně. Hned za mostem přes Mlýnku je vpravo výhled na Křivý rybník.

Křivý rybník v Poodří
Křivý rybník v Poodří
Křivý rybník v Poodří

Nalevo je rybník Prosňáček.

rybník Prosňáček u Jistebníku

Na první křižovatce cest po hrázích zahněte doleva, otevřou se výhledy na vodní hladinu Oderského rybníku.

Oderský rybník v Poodří

Obdivovat můžete staleté stromy, které pevně drží hráze rybníků ve všech ročních obdobích.

Pokračujeme dále po hrázi a napravo míjíme jeden z největších rybníků Prosňák.

rybník Prosňák v Poodří
rybník Prosňák v Poodří

U sádek se vrátíme zpět na červenou značku. Procházíme kolem menších rybníků, které tak jako ostatní slouží k chovu ryb.

sádky v Jistebníku

Napravo jsou Třecí rybníky, vlevo Komorové a U Cesty.

Komorový rybník v Poodří
Komorový rybník v Poodří
Komorový rybník v Poodří

Za nimi je ještě jeden rybník Sádky.

rybník U Cesty v Poodří

Výlet dále pokračuje kolem bývalého mlýnu Kameňák k rybníku Podhorník. Poodří je významné mimo jiné velkým množstvím a druhovou pestrostí ptáků, rackové, labutě i kormoráni jsou tu doma.

vodní ptáci na rybníku v Poodří
labutě na rybníku

Cestou míjíme na různých místech malé domečky a kolem malý oplocený pozemek s vrtem. Právě odtud se čerpá unikátní jodobromová voda pro lázně Klimkovice. Tzv. solanka vznikla zakonzervováním pravěkého moře před 10 miliony lety, neobnovuje se a je velmi cenná. Obsahuje více jodu než jakákoliv mořská voda. Po 4,5 kilometrech jsme na rozcestí Polanská niva přibližně v polovině výletu. Odbočíme doleva a po polní cestě vedoucí přes železniční trať se dostáváme do úplně jiného typu krajiny. Rybníky a lužní lesy střídá zemědělská krajina plná polí, remízků, stromořadí a dalekých výhledů do krajiny.

alej stromů mez Jistebníkem a Polankou

Od roviny v Poodří stačí vystoupat jen 10-20 výškových metrů a máme výhled na celý hřeben Moravskoslezských Beskyd s Lysou Horou, Smrkem a dalšími vrcholy.

výhled na Beskydy od Jistebníku

Projdeme přes osadu Hraničky, alejí ovocných stromů cesta mírně klesá zpět k nádraží v Jistebníku, kde výlet končí.

výhled na Beskydy od Jistebníku
Pro koho

Výlet je vhodný pro všechny věkové skupiny, je nenáročný na fyzičku. Na trase není téměř žádné převýšení, na 9,4 kilometrech jen necelých 20 metrů. Několik možností občerstvení je v Jistebníku. Za dobrého a suchého počasí lze absolvovat i s kočárkem a malými dětmi, v mokřejších a teplejších obdobích doporučuji repelent proti komárům.