město Broumov
Čechy,  Města

Genius loci města Broumov

Broumov je malé město s bohatou historií ležící v severovýchodních Čechách na hranici s Polskem. Přes 700 let zde působí řád Benediktinů, který spoluvytvářel dějiny tohoto regionu. Největším lákadlem města je areál benediktinského kláštera a historické centrum okolo Mírového náměstí.

Tam a zpět

Město bychom našli v Broumovském výběžku v severovýchodních Čechách, který je obklopen Polskem. Dostanete se sem vlakem z Náchoda i Trutnova. Parkovat se dá na mnoha místech včetně hlavního náměstí. Broumov od vnitrozemí odděluje hřeben Broumovských stěn se skalními bludišti, přes níž vede jediná větší cesta. Naopak směrem do dnes polského Slezska se otevírá rovina a dopravní spojení je lepší.

Genius loci Broumova

Město zažilo v historii období vzestupů i pádů a je úzce spjato s benediktinským klášterem, který tu stojí přes 700 let. Procházku za historií Broumova můžeme začít třeba u jeho vchodu z Klášterní ulice.

klášter Broumov

Hned za branou se návštěvníkovi otevře krásný pohled na barokní stavbu, jejíž přestavbu vedl Kilián Ignác Dientzenhofer. Bohatá sochařská výzdoba, vstupní portál do kláštera i kostel sv. Vojtěcha jsou úžasným architektonickým dílem.

Klášter Broumov
Klášter Broumov
Klášter Broumov

Chloubou kláštera je knihovna, která čítá 17 000 svazků a kdysi tu byla i největší ručně psaná kniha světa Codex gigas. Dnes je jako válečná kořist ve Švédsku. Některé prostory jsou volně přístupné, průchodem přes nádvoří se dostanete na most a dále do klášterních zahrad.

Klášter Broumov
Klášter Broumov

Jeden z nejlepších pohledů na klášter se naskýtá od Kamenného mostu.

Klášter Broumov

Klášterní zahrada ze 17. století určitě stojí za procházku. Najdete tu starý dub i dům zahradníka, v němž dnes sídlí galerie.

klášterní zahrady v Broumově

Broumovský klášter rozhodně má to, čemu se říká genius loci – tedy duch místa.

klášter v Broumově

Odtud můžeme dál pokračovat do města např. do Klášterní ulice dál na Mírové náměstí. Historické jádro je chráněno jako městská památková zóna.

město Broumov

Návštěvníky nejvíce zaujmou pestrobarevné fasády původně gotických domů, které do dnešní doby prošly mnoha přestavbami.

Mírové náměstí v Broumově

Uprostřed velkého náměstí je mariánský sloup a kašna.

Mírové náměstí v Broumově
kašna a mariánský sloup Broumov
Mírové náměstí v Broumově

Broumov se může pyšnit množstvím dalších kostelů v různých částech města, které svědčí o jeho dřívější slávě – protestantský, luteránský i unikátní dřevěný  hřbitovní kostel Panny Marie, který byl postaven bez použití jediného hřebíku. Broumov má zkrátka svého „ducha místa“, ale také hodně práce před sebou.

Pro koho

Procházka Broumovem je tipem pro zájemce o historii, architekturu a památky. Možností občerstvení je zde několik. Broumovské stěny v okolí města zase zaujmou milovníky přírody.

Kam dál?

Nedaleko od Broumova je velká přírodní zajímavost: pískovcové Adršpašsko – teplické skály. Skvělým tipem na výlet je jak Teplické skalní město, tak okruh Adršpašskými skalami.