chata Machocha
Jižní Morava,  Příroda

Okruh Moravským krasem k propasti Macocha

Propast Macocha je turistickým lákadlem Moravského krasu – oblasti s nejrozsáhlejšími jeskynními systémy Česka. Na okruhu z Vilémovic projdeme Suchým žlebem kolem jeskyní ke Skalnímu mlýnu. V hlubokém údolí uvidíme, jak se řeka Punkva propadá do země a zase vynořuje na povrch. Z Punkevního žlebu vystoupáme prudce vzhůru na okraj Macochy, abychom se mohli podívat desítky metrů dolů do hluboké propasti – jednoho ze symbolů Česka

Tam a zpět

Výchozí i koncový bod okružního výletu je obec Vilémovice, ale můžete vyrazit také od Skalního mlýna. Do Vilémovic se dostanete autobusem z Blanska a s jedním přestupem i z Brna. Pokud zvolíte osobní automobil, parkovat lze přímo na malebné návsi.

náves Vilémovice
Vilémovice
Okruh Moravským krasem

Z návsi ve Vilémovicích se vydáme po zelené turistické značce, projdeme vesnicí a kolem fotbalového hřiště, kousek na ním se zelená značka stáčí do lesa. Poměrně prudkým klesáním se dostaneme na cestu vedoucí po dně Suchého žlebu. Je to kouzelná cesta hlubokým údolím, procházíme úzkými skalními soutěskami, kolem spousty jeskyní.

cesta Suchým žlebem

Po 4 kilometrech jsme u Kateřinských jeskyních přístupných veřejnosti a blížíme se ke Skalnímu mlýnu, kde je možnost občerstvení i shlédnutí geologických expozic. Na okružní výlet můžete vyrazit i odtud.

skály Moravský kras
Skalní mlýn

Zelenou značku vyměníme za modrou a pokračujeme hlubokým údolím řeky Punkvy proti jejímu proudu. Po cestě je k vidění nevšední úkaz – Malé a Velké propadání Punkvy. Říčka, která teče vedle silnice se najednou ztrácí v podzemí, aby se o pár desítek metrů zase vynořila zpět na povrch. Po dalších 2 kilometrech dojdeme k  Punkevním jeskyním, jejichž krása a hlavně projížďka na loďkách podzemní řekou je nezapomenutelným zážitkem.

loďky Punkevní jeskyně

K Macoše je to ještě 1,5 kilometru a 130 metrů převýšení, což si mohou méně zdatní výletníci zkrátit kabinkovou lanovkou.

lanovka Macocha

Po modré pokračujeme soutěskou Čertova vrata a pak nahoru po serpentinách stále po modré.

Česrtova branka

Po 8 kilometrech dojdeme k chatě Macocha a k hornímu okraji propasti.

chata Macocha

Pohled dolů do propasti je jedinečný, po dně protéká řeka Punkva. Tohle v Česku jinde nezažijete.

propast Macocha
propast Macocha

Další kroky směr Vilémovice vedou po červené turistické značce. Do cíle zbývá 2,3 kilometru částečně po cestě, lesem a přes krásnou louku s výhledem na Moravský kras.

louka Moravský kras
Moravský kras
flora Moravský kras

Trasa výletu končí na návsi ve Vilémovicích.

náves Vilémovice
Vilémovice
Pro koho

Okružní výlet má délku 10,3 kilometru, nastoupáte 264 metrů a stejný výškový rozdíl logicky sejdete dolů. Část trasy vede terénem, doporučuji turistickou obuv. Možnosti občerstvení jsou na začátku trasy, u Skalního mlýna, Punkevních jeskyní a u Macochy.