hráz přehrady Slapy
Příroda,  Střední Čechy

Plavba z Prahy na Slapy

I když na tomto výletě ujdete jen pár kroků, rozhodně to není nuda. Uvidíte kus Česka z jiné perspektivy. Z paluby lodě zažijete těsné průjezdy pod mosty, pohledy na Prahu od hladiny Vltavy a proplouvání plavebními komorami. Plavba lodí po Vltavě z Prahy ke Slapské přehradě má svou jedinečnou atmosféru.

Tam a zpět

Na výlet je třeba si koupit jízdenku a vybrat si vhodný termín podle jízdního řádu plavební společnosti. Detaily najdete na webu Pražské paroplavební společnosti Nástupní místo je v přístavišti na Rašínově nábřeží na Náplavce. Buď si můžete koupit zpáteční jízdenku a do Prahy se vrátit také lodí, nebo jen jednosměrnou a na cestě zpět se projít po naučné stezce Svatojánské proudy třeba do Štěchovic nebo ještě dále.

Lodí z Prahy na Slapy

Hned po vyplutí podjedeme pod železničním mostem mezi Výtoní a Smíchovem. Nalevo Vyšehrad, napravo Císařská louka, dostihové závodiště ve Velké Chuchli. Prahu opustíme plavební komorou v Modřanech.

jez Praha Modřany

Za chvíli jsme u soutoku s Berounkou a pomalu míjíme Zbraslav. Další zastávka je v plavební komoře Zbraslav, kde loď nabere výšku pro další plavbu. Byla postavena ještě za první republiky v roce 1935 a je nejstarší součástí Vltavské kaskády.

hráz Vrané nad Vltavou

V Davli se vlévá Sázava do Vltavy a také je zde známý most pro pěší, kde se natáčel film Most u Remagenu.

Davle most přes Vltavu

Jedním z nejpůsobivějších míst výletu je plavební komora Štěchovice. Byla vybudována v letech 1937-45 a překonává výškový rozdíl hladin až 20,1 metru. Ve Štěchovicích je kromě běžné průtočné elektrárny ještě jedna – přečerpávací pracující na stejném principu jako známější Dlouhé Stráně. Na další fotografii je vidět její věž vpravo na kopci.

přehrada Štěchovice
plavební komora Štěchovice
plavební komora Štěchovice

Nejkrásnější úsek plavby je před Slapskou přehradou. V místě zatopených Svatojánských proudů protéká Vltava hlubokým zalesněným kaňonem.

plavba na Slapy
břeh Vltavy u Svatojánských proudů
pod slapskou přehradou na Vltavě

Po 4 hodinách loď připlouvá pod Slapskou přehradu do přístaviště pod vesnicí Třebenice. Plavba dál není možná, protože vodní dílo Slapy nemá ani plavební komoru ani lodní výtah.

hráz přehrady Slapy

Po schodech je možné vyjít nahoru do Třebenic a vychutnat si pohled z koruny přehradní hráze.

hráz přehrady Slapy

Betonová hráz je nad základy vysoká téměř 70 metrů a byla vybudována v letech 1949-54.

Po dvou hodinách odplouvá loď zpět do Prahy. Ještě jednou v opačném směru si můžete vychutnat okolní přírodu i průjezdy pod mostem ve Štěchovicích.

most Dr. Edvarda Beneše Štěchovice

Cesta zpět je o půl hodiny kratší, protože vede po proudu řeky. V Praze zakotvíme po 3,5 hodinách.

Praha Vyšehrad z lodi
železniční most Praha Výtoň Smíchov
Pro koho

Plavba lodí z Prahy na Slapy je pohodový celodenní výlet pro celou rodinu. Atraktivní je pro milovníky vody, přírody i techniky.