výhled od Strahovského kláštera na Prahu
Města,  Praha

Z Petřína přes Strahov na Hrad

Máme to štěstí, že Praha je jedním z nejkrásnějších měst na světě. Množství procházek je v podstatě nevyčerpatelné. Mojí nejoblíbenější, kde se na většině trasy vyhnete davům turistů, je procházka Petřínem, kolem Strahovského kláštera, malebnou čtvrtí Nový Svět až na Pražský hrad. Procházka  nabízí krásné výhledy, přírodu, romantická zákoutí i historické památky

Tam a zpět

Hlavní město Praha je dopravně dobře dostupné ze všech světových stran. Pro přesuny po městě doporučuji veřejnou dopravu, která patří k nejlépe organizovaným na světě. Procházka začíná pod Petřínem na Újezdu, kam se nejlépe dostanete tramvají a končí pod Starými zámeckými schody u zastávky metra Malostranská.

Procházka Prahou

Hned na začátku procházky máte možnost volby, jak se dostat na vrchol Petřína. Jednou z možností je pozemní lanovka. Doporučuji sice náročnější, ale pěší výstup se spoustou výhledů na Pražský Hrad, Malou Stranu a většinu východní části města. Cestou nahoru vystoupáme přibližně 130 výškových metrů. Je na vás, jakou cestu zvolit, určitě neuděláte chybu, když půjdete Petřínskými sady, nebo kolem sochy K. H. Máchy a Nebozízek.

výhled z Petřínských sadů na kostel svatého Mikuláše v Praze

Na vrchu Petřína v letním období určitě nevynechejte Růžový sad, po celý rok Štefánikovu hvězdárnu a samozřejmě kostel svatého Vavřince a Petřínskou rozhlednu.

13 Petřín, Strahov, Hrad

Promenádou Raola Wallenberga se lesoparkem dostaneme pod Strahovský klášter k jednomu z nejkrásnějších výhledů na Prahu. Přes ovocný sad Velké strahovské zahrady přehlédnete Malou Stranu i Hrad.

výhled od Strahovského kláštera na Malou Stranu
výhled od Strahovského kláštera na Pražský hrad

Další zastávkou je klášter premonstrátů na Strahově s téměř 900letou historií. Projdeme místní částí Pohořelec a kolem Černínského paláce se zahradami k poutnímu místu Loreta se známou zvonkohrou.

poutní místo Loreta v Praze

Málou známou pražskou čtvrtí je Nový Svět, místo kde žila chudina stejně jako výtvarníci, režiséři, spisovatelé, bohémové a vědci. Nový Svět má specifickou atmosféru za všech ročních období, určitě ji na procházce nevynechejte.

pražská čtvrť Nový Svět

Kánovnická ulice nás přivede na Hradčanské náměstí. Cestou míjíme spoustu historických památek, staveb s nádhernou architekturou i historií.

kandelábr pouličního osvětlení na Hradčanském náměstí v Praze

Na poslední části výletu se turistům nevyhneme. Míříme na Hrad – nejnavštěvovanější místo ČR s 2,5 miliony turistů každý rok. 

Pražský hrad z Hradčanského náměstí

Atmosféra místa a fantastická architektura hradu, kostelů, paláců to bohatě vynahradí. Ještě než na hrad vejdeme, pokochejte se výhledem z Hradčanského náměstí na Strahovský klášter i na město.

výhled z Hradčanského náměstí na Prahu
výhled z Hradčanského náměstí na Strahovský klášter
výhled z Hradčanského náměstí na Strahovský klášter

Z desítek památek na Hradě vyzdvihněme alespoň Chrám svatého Víta, Václava a Vojtěcha.

Chrám svatého Víta, Václava a Vojtěcha
Chrám svatého Víta, Václava a Vojtěcha

Pražský hrad opustíme Jiřskou ulicí a východní branou u Černé věže. Po Starých zámeckých schodech se dostaneme ke stanici metra Malostranská, kde procházka končí.

výhled na Prahu od Starých zámeckých schodů
výhled na Prahu od Starých zámeckých schodů
Pro koho

Procházka je dlouhá 5,2 km, zvládnete ji přibližně za 2-3 hodiny, podle tempa a počtu zastávek na fotografování, kochání se výhledy nebo na občerstvení. Celou trasu lze absolvovat i s kočárkem a dětmi. Jediné větší stoupání je hned na začátku na Petříně.